Dzīvības apdrošināšana

Kas ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu?

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu apvieno divus elementus – savas dzīvības apdrošināšanu un uzkrājuma veidošanu nākotnei. Veicot regulārus maksājumus, iespējams veidot uzkrājumu savas nākotnes finansiālai nodrošināšanai vai kāda noteikta mērķa īstenošanai, vienlaikus nodrošinot materiālu aizsardzību savai ģimenei personas nāves gadījumā.

Vairāk informācijas Latvijas Apdrošinātāju asociācijas mājaslapā 

Kāpēc ir vajadzīga dzīvības apdrošināšana?

Apdomājiet –

  • Vai esat vienīgais vai viens no savas ģimenes apgādniekiem?
  • Vai kaut viens cilvēks ir finansiāli atkarīgs no jums?
  • Vai Jums ir kredītsaistības, kuras bez Jums tuvinieki nespēs pilnībā segt?

Ja kaut uz vienu jautājumu atbildējāt apstiprinoši, ir vērts iegādāties dzīvības apdrošināšanas polisi. Tā Jūs sniegsiet drošības sajūtu saviem tuviniekiem un garantiju, ka viņi tiks finansiāli pasargāti pēkšņas, neparedzētas nelaimes gadījumā.

Kā tā darbojas?

Apdrošinātais veic regulārus maksājumus vai vienreizēju lielāku iemaksu, veidojot naudas līdzekļu uzkrājumu kādam noteiktam mērķim vai uz noteiktu periodu, turklāt paralēli tiek apdrošināta viņa dzīvība.

Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā nav iestājies apdrošināšanas gadījums, tas ir, ar apdrošinātās personas dzīvību un veselību viss ir kārtībā, visu uzkrāto un arī papildu procentu summu, ja tāda ir nopelnīta, var saņemt apdrošināšanas perioda beigās.

Līgumā var norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, kurus līguma darbības laikā var mainīt. Apdrošinātās personas nāves gadījumā labuma guvējam tiks izmaksāta pilna dzīvības apdrošināšanas summa un uzkrājuma summa ar papildu peļņu. Ja līgumā ir paredzēta papildapdrošināšana un iestājas šis apdrošināšanas gadījums (trauma, slimība, darba nespēja u.tml.), apdrošināšanas atlīdzību saņem pats apdrošinātais.

Nodokļu atvieglojumi

Latvijā ieguldīt dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu ir izdevīgi, jo iespējams saņemt būtiskus ienākuma nodokļu atvieglojumus.

Fiziskas personas var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu no valsts, ja ir veiktas apdrošināšanas prēmiju iemaksas par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu, kas nepārsniedz 10% no iemaksu veicēja gada bruto ieņēmumiem, taču ne vairāk kā no 4000 EUR, ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem.

Savukārt, ja iemaksas par savu darbinieku veic darba devējs, tā nodokļu aprēķinā ar nodokļiem (iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmumu ienākuma nodokli) nav apliekamas veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas, kas veiktas saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu, ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem.

Ar ko dzīvības apdrošināšana atšķiras no veselības apdrošināšanas vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas?

Viens no izplatītākajiem maldīgajiem priekšstatiem ir – man jau ir veselības apdrošināšana/ nelaimes gadījumu apdrošināšana, tādēļ dzīvības apdrošināšana nav nepieciešama. Taču patiesībā šeit minētajiem apdrošināšanas veidiem ir milzīga atšķirība gan iekļauto risku, gan atlīdzības izmaksas ziņā.

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu paredz atlīdzības izmaksu apdrošinātā nāves gadījumā vai, ja šī nelaime nav notikusi – uzkrātos līdzekļus var saņemt apdrošināšanas perioda beigās.

Veselības apdrošināšana polises darbības laikā apmaksā apdrošinātās personas saņemtos veselības aprūpes pakalpojumus. Savukārt nelaimes gadījumu apdrošināšana var segt nelaimes gadījuma veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī izmaksāt līgumā paredzēto kompensāciju. Taču nelaimes gadījumu apdrošināšana neparedz līdzekļu uzkrāšanu un atmaksu apdrošinātajam termiņa beigās, ja nelaimes gadījums nav noticis.

Kas Latvijā piedāvā dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu?

Dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu Latvijā piedāvā sešas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības:

Nāves izdevumu
kalkulators

Aprēķini, cik izmaksās Tava nāve Taviem tuviniekiem!


Mēs saprotam, ka vieniem varētu šķist, ka domāt par nāves izdevumiem šobrīd vēl ir pāragri, citiem – negribas par to domāt, jo tas raisa neomulīgas sajūtas. Bet Tu noteikti piekritīsi, ka dzīve ir neparedzama, tāpēc ir vērts jau šodien padomāt par rītdienu un tālāku nākotni. Vai Tev ir savs plāns B, ja kaut kas noiet griezi? Vai Tev ir drošības spilvens, kas pasargās Tevi un Tavus tuviniekus neparedzētā situācijā? Nāves izdevumu kalkulators Tev sniegs nelielu ieskatu par minimālajiem izdevumiem, ar ko būs jārēķinās Taviem tuviniekiem, ja nu pēkšņi dzīve piespēlē visskarbāko scenāriju.